• +421 37 6408 674
  • Blok S miestnosť S105
  • Konzultačné hodiny:
Projekty

ORCID

ResearcherID

Členstvá v organizáciách

  • Jednota slovenských matematikov a fyzikov