• +421 37 6408 686
 • Blok S miestnosť S104
 • Konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 14:30

 • vedúci katedry
 • prorektor pre informatizáciu: (2006-2014)
 • prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj (2014-2017)

Projekty

Odborné zameranie:

 • analýza a implementácia informačných systémov programovanie, vývoj mobilných aplikácií, Java technológie plagiátorstvo, počítačové hry, human-computer interaction

Členstvá:

 • člen predmetovej komisie Informatika – Štátny pedagogický ústav (2013-)
 • člen EUNIS Slovensko (2006-2014)

Národné projekty:

 • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (2007-2010) (člen riadiacej rady)
 • Centrálny register záverečných prác (2009-2010) (člen riadiacej rady)
 • IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (člen riadiacej rady)