• +421 37 6408 682
 • Blok S miestnosť S102
 • Konzultačné hodiny: pondelok 14:00 – 15:30
Člen vedeckej rady

 • FPV UKF v Nitre
 • Př. fakulty OU Ostrava
 • FEK ZČU Plzeň
 • Př.fakulty UHK Hradec Králové
 • FIM UHK Hradec Králové

Garant doktorandského štúdia

 • Teória vyučovania informatiky KI FPV UKF v Nitre

Člen odborovej komisie DŠ

 • Aplikovaná Informatika Př.fakulty OU Ostrava
 • Teória vyučovania matematiky KM FPV UKF Nitra
 • Systémové inžinierstvo a informatika 62 09 V PEF MU Brno
 • Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní OU Ostrava, UHK v

Člen reakčnej rady časopisu

 • Technológia vzdelávania, Slovdidac Nitra, šéfredaktor
 • EWIT, Olomouc
 • Problems of educations, Litva
 • ERIES, Praha
 • ICTE, Ostrava
 • Acta Informatica Pragensia, Praha
 • Obzory matematiky fyziky a informatiky, Nitra

Člen programového výboru konferencie

 • DIVAI KI FPV UKF Nitra, predseda (9. ročníkov)
 • ERIE PEF ČZU Praha
 • ICTE PF OSU Ostrava
 • E-learning FIM UHK Hradec Králové
 • Problems of educations, Siauliai Litva
 • Virtuálna univerzita, FEI STU Bratislava
 • Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning” University of Silesia in Katowice, Poland
 • IADIS Mobile learning 2013 Lisabon Portugal
 • EOMAS 2012 Gdynia Poland

Člen habilitačnej komisie

 • PEF Mendelova univerzita Brno
 • FIM UHK Hradec Králové
 • FES PU Pardubice

Člen inauguračnej komisie

 • PEF UI Mendelova univerzita Brno
 • FIM UHK Hradec Králové
 • FES PU Pardubice