• +421 37 6408 675
  • Blok S miestnosť S112
  • Konzultačné hodiny: štvrtok 13:30 – 14:00
Projekty

Členstvo v organizáciách

  • IEEE Professional Member #90427210

Rezenzent

  • Expert Systems with Applications (Elsevier, ISSN: 0957-4174)

Ďalšie informácie

ResearcherID

ORCID