Téma záverečnej práce

  • Vplyv metodickej prípravy a reflektovanej pedagogickej praxe na profesijné zručnosti budúcich učiteľov informatiky