• +421 37 6408 676
  • Blok S miestnosť S106b
  • Konzultačné hodiny: pondelok 10:00 – 12:00