Téma záverečnej práce

  • Implementácia mikrokontroléra do vzdelávania na druhom stupni základnej školy