• +421 37 6408 696
  • Blok C miestnosť C-216
  • Konzultačné hodiny: streda 9:30-11:30
Téma záverečnej práce

  • Vplyv metodickej prípravy a reflektovanej pedagogickej praxe na profesijné zručnosti budúcich učiteľov informatiky