• +421 37 6408 673
  • Blok S miestnosť S104
  • Konzultačné hodiny: pondelok 11:00 – 12:30
Projekty

Ďalšie informácie

  • Študijný poradca pre študentov 1. ročníka (Aplikovaná informatika, Učiteľstvo informatiky – denné bakalárske štúdium)