• +421 37 6408 686
  • Blok S miestnosť S112
  • Konzultačné hodiny: utorok 13:00 – 14:30
Projekty

ORCID

Členstvo v organizáciách

  • ACM – Association for Computer Machinery

Členstvo v redakčných radách

Členstvo v programových výboroch konferencií

  • DIVAI 2012 (2-4 May, 2012, Štúrovo, Slovak Republic)
  • IADIS International Conference on Internet Technologies & Society (Perth, Australia) – od roku 2010
  • IADIS European Conference Data Mining 2012 ( 21 – 23 July 2012, Lisbon, Portugal)
  • IADIS European Conference Data Mining 2013 (22 – 24 July 2013, Prague, Czech Republic)
  • ICT Innovation Conference 2012 (12-15 September 2012, Ohrid, Republic of Macedonia)
  • ICT Innovation Conference 2013 (12-15 September 2013, Ohrid, Republic of Macedonia)