• +421 37 6408 677
  • Blok S miestnosť S106a
  • Konzultačné hodiny: štvrtok 09:15 – 10:45
Osobná stránka

Členstvo v komisiách

  • Technická komisia TK 37 – Informačné technológie

Člen programového výboru

  • Didinfo 2014 – 2015
  • European Conference on Social Media ECSM 2014 – 2015

Ďalšie informácie

  • Člen Krajskej komisie Olympiády v informatike (Nitriansky kraj).