• +421 37 6408 678 (sekretariát), +421 902 07 07 85
  • Blok B miestnosť B117
  • Konzultačné hodiny: pondelok 09:00 – 11:00
Téma záverečnej práce

  • Zvyšovanie úrovne vedomostí z predmetov informatickej povahy s využitím personalizovaných výučbových kurzov v adaptívnych LMS