• +421 37 6408 696

  • kristian.fodor@ukf.sk

  • Blok C miestnosť C-216

  • Konzultačné hodiny: utorok 9:30 – 10:30

Téma záverečnej práce

  • Modelovanie procesov pomocou fuzzy Petriho sietí z prostredia IoT