• +421911606072
  • +421 37 6408 683
  • Blok B miestnosť B115
  • Konzultačné hodiny: streda 10:00 – 11:00
ORCID

ResearcherID

Téma záverečnej práce

  • Podpora rozhodovania sa učiteľov vo virtuálnom vzdelávacom prostredí