• +421 37 6408 683
  • Blok B miestnosť B117
  • Konzultačné hodiny: streda 11:00 – 12:30