• +421 37 6408 696
  • janka.kabathova@ukf.sk

  • Blok C miestnosť C-216
  • Konzultačné hodiny: streda 13:00-14:30

Téma záverečnej práce

  • Spracovanie veľkých dát v doméne Learning Analytics