PhD

  • +421 37 6408 680

  • Blok B miestnosť B116

  • Konzultačné hodiny: streda 11:00 – 12:00

ORCID

ResearcherID

Téma záverečnej práce

  • Využitie prostriedkov internetu vecí v projektovaní vyučovacieho procesu