• +421 37 6408 683

  • Blok B miestnosť B115

  • Konzultačné hodiny: štvrtok 12:00 – 13:00

ORCID

ResearcherID

Téma záverečnej práce

  • Využitie prostriedkov internetu vecí v projektovaní vyučovacieho procesu