• +421 37 6408 678 (sekretariát)
  • Blok B miestnosť B113
  • Konzultačné hodiny: pondelok 09:00 – 11:00
Téma záverečnej práce

  • Využitie metód objavovania znalostí pre zvýšenie pozornosti študentov vo virtuálnom prostredí