• +421 37 6408 696
  • daniel.tucek@ukf.sk

  • Blok C miestnosť C-216
  • Konzultačné hodiny: pondelok 10:00-11:00

Téma záverečnej práce

  • Implementácia mikrokontroléra do vzdelávania na stredných školách