• +421 37 6408 696
  • kitti.nagyova@ukf.sk

  • Blok C miestnosť C-216
  • Konzultačné hodiny: pondelok 13.00 – 14.00

Téma záverečnej práce

  • Extrakcia znalostí z neštruktúrovaných textov pre klasifikačné úlohy riešené pomocou neurónových sietí