• +421 37 6408 672
  • Blok S miestnosť S103
  • Konzultačné hodiny: pondelok 11:00 – 13:00
Projekty

Členstvo v organizáciách

  • SŠDS -Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Členstvo v redakčných radách

Členstvo v programových výboroch konferencií