• +421 37 6408 672
  • Blok S miestnosť S103
  • Konzultačné hodiny: pondelok 11:00 – 13:00
Projekty

Garant študijného programu Aplikovaná informatika

Predseda odborovej komisie doktorandského štúdia Aplikovaná informatika

Vedúci výskumného tímu Knowledge Discovery and Data Analysis