• +421 37 6408 675
  • Blok S miestnosť S112
  • Konzultačné hodiny: utorok 11:00 – 12:30
Projekty

Osobná stránka

ORCID

Členstvo v programových výboroch konferencií

  • DIVAI 2012