• +421 37 6408 672
 • Blok S miestnosť S103
 • Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 15:00
Členstvo 

 • Členstvo v technickej komisii TK37 Informačné technológie
 • Člen medzinárodného programového výboru DIVAI 2014, DIVAI 2016, DIVAI 2018
 • Člen programového výboru CSEDU 2019
 • Člen medzinárodného programového výboru ACIIDS 2015, ACIIDS 2016 (Springer LNCS)
 • Člen medzinárodného programového výboru ISITE 2016 (Springer LNAI)
 • Člen medzinárodného programového výboru ICCCI 2016, 2019 (Springer LNAI)
 • Člen PhD skúšok (oponent) – FEI STU Bratislava, OSU Ostrava, UPCE Pardubice
 • Člen habilitačnej komisie – Univerzita Hradec Králové
 • Člen akademického senátu FPV UKF v Nitre
 • Člen vedeckej rady Ekonomickej Fakulty Univerzity J. Selyeho
 • Odborný hodnotiteľ výskumných projektov – Výskumná agentúra, Bratislava 2015, 2016, 2017
 • Odborný hodnotiteľ výskumných projektov – Project Evaluation and Approval Unit OP RDE, Ministry of Youth, Education and Sport ,Prague, Czech Republic 2017, 2018

Ocenenia

 • Cena dekana FPV UKF v Nitre za tvorivú činnosť za rok 2011 v kategórii Diela publikované v zborníkoch z vedeckých a odborných podujatí v zahraničí
 • Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2011
 • Cena rektora za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť za rok 2012
 • PTC AWARDS 2003 za modelovanie v CAD/CAM systémoch udelené Hogeschool Voor Wetenschap en Kunst – De Nayer Instituut, Belgicko

Ďalšie aktivity

 • Skúšobný komisár ECDL na FPV UKF v Nitre