• +421 37 6408 677
  • Blok S miestnosť S106a
  • Konzultačné hodiny: streda 10:45 – 12:00