Názov: Web usage mining: Príprava a modelovanie dát
Autor: Jozef Kapusta, Michal Munk
Rok: 2014
Počet strán: 136
ISBN: 978-80-558-0692-1