Názov: Web structure mining: Analýza pozorovanej a očakávanej návštevnosti
Autor: Jozef Kapusta, Michal Munk
Rok: 2014
Počet strán: 140
ISBN: 978-80-558-0661-7