Študentské domovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytujú ubytovanie študentom denného štúdia, zahraničným študentom, lektorom, študentom v rámci programov Sokrates Erasmus a CEEPUS a ďalśím hosťom. Viac informácií o jednotlivých ubytovacích zariadeniach nájdete na tejto stránke.

Študenti majú možnosť objednania stravy v šiestich stravovacích zariadeniach prostredníctvom stravovacieho systému UKF.

Univerzitná jedáleň poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a iným externým záujemcom. Viac informácií o možnostiach dobitia kreditu na stravovanie najdete na tejto stránke.