Tutoriálny učiteľ (tútor, študijný poradca) poskytuje poradenskú službu študentom vo veciach štúdia, najmä pri zostavovaní študijného plánu.

Tutoriálnymi poradcami pre študentov 1. ročníka sú: