Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan prostredníctvom webového sídla fakulty:

Tému rigoróznej práce si uchádzač môže dohodnúť aj osobne s konzultantom, ktorého dekan fakulty so súhlasom vedúceho príslušného pracoviska a predsedu rigoróznej komisie poveril dohodnutím témy.