Učebne katedry informatiky na FPV UKF sú vybavené technickým vybavením, ktoré pomôže k oveľa lepšiemu uplatneniu sa našich študentov na trhu práce. Sú to napríklad:

3D tlačiareň - XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3in1

3D tlačiareň sa využíva napríklad na predmetoch:

  • Realizácia počítačových systémov,
  • Vybrané kapitoly z hardvéru a softvéru.

Okuliare virtuálnej reality HTC Vive

HTC Vive je headset pre virtuálnu realitu vyvíjaný spoločnosťou Valve. Jeho súčasťou sú dva haptické ovládače a rovnako dve základné stanice. Headset obsahuje dva zobrazovacie displeje s rozlíšením 1 080 × 1 200 pixlov. Na vytvorenie obrazu virtuálnej reality je video streamované s obnovovacou frekvenciou 90 Hz. Dve základňové stanice sa umiestňujú v miestnosti oproti sebe, čím sa vytvori priestor 3×4 metre, v ktorom je možné sa pohybovať vo virtuálnej realite. Poloha ovládačov a okuliarov je snímaná za pomoci laseru, ktorý určí presnú polohu hráčov v priestore.

Lego Mindstorm NXT a EV3

Lego Mindstorms je stavebnica lega, ktorá obsahujú riadiacu jednotku NXT alebo jej novšiu verziu EV3 a výbavu niekoľkých senzorov ako sú dotykový, zvukový, svetelný, ultrasonický ale aj servomotory a iné. Cieľom týchto stavebníc je použiť programovateľné NXT/EV3 ako riadiacu jednotku robota. Senzory slúžia k získavaniu údajov z okolia robota a môžu byť využité pri riadení robota. Získané hodnoty je možné uložiť, prípadne preniesť do počítača pre ich ďalšie spracovanie. Lego Mindstorm uvádza žiakov a študentov do práce s počítačom v oblasti vedy, techniky, technológií a matematiky. Zvyšuje efektívnosť učenia a pomáha dosiahnuť splnenie vzdelávacích cieľov a plánov.

Ozobot a Sphero

Ozobot je interaktívna hračka, ktorá rozvíja kreativitu a logické myslenie. Zároveň je to ale skvelá didaktická pomôcka pre najkratšiu a najzábavnejšiu cestu ku skutočnému programovaniu. Jednoduché programovanie pomocou editoru OzoBlockly alebo pomocou unikátneho systému farebných sekvencií – ozokódov. Ozobot disponuje vlastnou inteligenciou, ktorá je založená na náhodne generovaných rozhodnutiach 5 senzorov nepretržite snímajúcich trasu a ozokódy s využitím LED diódy reagujúcej na farbu snímaného podkladu.

Sphero je diaľkovo ovládaný robot guľového tvaru. Vďaka tejto pomôcke je možné sa naučiť prirodzeným spôsobom základy programovania. Guľového robota je možné ovládať pomocou mobilnej aplikácie s využitím viacerých módov. Zároveň robot môže slúžiť ako ovládač pri hrách. Sphero je vybavený vstavaným gyroskopom, akcelerometrom a LED osvetlením s miliónom farieb.

Raspberry Pi a Arduino

Raspberry Pi je jednodoskový mikropočítač s doskou veľkosti zhruba platobnej karty. Je založený na platforme ARM. Vyvíja ho britská nadácia Raspberry Pi Foundantion s cieľom podporiť výučbu informatiky v školách. Prístroj aj cez svoju malú veľkosť disponuje celým radom najrôznejších konektorov. Raspberry Pi si je možné zostaviť zo základných stavebných dielov a medzi kompatibilné operačné systémy patria prevažne rôzne druhy Linuxu.

Využívajú sa napríklad na predmetoch:

  • Operačné systémy,
  • Kybernetika,
  • Vybrané kapitoly z hardvéru a softvéru.

Kinect

Kinect je špeciálna sústava kamier a mikrofónov, ktorá zaznamenáva pohyb osoby a ten následne vyhodnocuje. Vyvíjal ju Microsoft ako súčasť hernej konzoly Xbox. Jedná sa o chytrú webkameru doplnenú druhým objektívom, ktorý zaznamenáva hĺbku obrazu, mikrofónmi, ktoré dokážu rozpoznať hlas v priestore a vlastným čipsetom, ktorý celý systém riadi. Vo výsledku to znamená, že aktivitu osoby sledujú minimálne tri senzory, ktoré vyhodnocujú pohyb a hlas a tým môže osoba riadiť konzolu.

Využívajú sa napríklad na predmete:

  • Rozšírená realita.