IT tábor

Po minuloročnej dobrej skúsenosti sa aj tento rok na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v dňoch 16. – 20. júla 2018 konal týždenný detský letný tábor IT.