Katedra spolupracuje s komerčnými bankami v rámci projektov vedeckej grantovej agentúry (VEGA 1/0776/18, 2018 – 2020; VEGA 1/0392/13, 2013 – 2015). Poskytuje študentom možnosti spolupráce s firmami medzinárodného charakteru prostredníctvom odborných stáží, brigád, prednášok ako aj záverečných prác zaoberajúcich sa problematikami riešenými v týchto spoločnostiach: