Učebne katedry informatiky na FPV UKF sú vybavené softvérovými riešeniami, ktoré pomôžu k oveľa lepšiemu uplatneniu sa našich študentov na trhu práce.

 

Softvér Predmety, na ktorých sa s ním naučíte pracovať
AP Sim Operačné systémy
Comodo leak tests Základné koncepty počítačovej bezpečnosti
FuzzyCLIPS Znalostné systémy
Jupyter notebook (Phyton) Neurónové siete, Web content mining
Kali Linux Informačná bezpečnosť
Microsoft Azure Neurónové siete, Web content mining
Microsoft Office Základy informatiky
Multisim Architektúra počítačov, Logické systémy
MySQL Objektové technológie, Programovanie mobilných aplikácií, Programovanie so senzormi
Netbeans Programovanie, Operačné systémy
Rapid miner Počítačová analýza dát, Web mining, Data mining, Modelovanie ekonomických procesov, Znalostné systémy
Spyshalter Základné koncepty počítačovej bezpečnosti
SWI-Prolog Umelá inteligencia
Swift Vývoj aplikácií pre iOS
Transplace sim Operačné systémy
Unity Rozšírená realita
Weka Počítačová analýza dát, Web mining, Data mining, Modelovanie ekonomických procesov
Windows Operačné systémy
Wireshark Informačná bezpečnosť