Aktuálne poskytuje Katedra informatiky vzdelanie v dvoch základných oblastiach:

V akademickom roku 2016/2017 otvorila Katedra informatiky FPV UKF v Nitre aj doktorandské štúdium v dennej a externej forme v odbore Teória vyučovania informatiky. Všetky dôležité informácie, vrátane tém dizertačných prác, je možné nájsť na webovej stránke Fakulty prírodných vied.

Termíny, informácie o poplatkoch, požiadavky na prijímacie konanie a možnosti štúdia v aktuálnom akademickom roku sú zverejňované centrálne, k dispozícii sú na webovej stránke fakulty.