V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a vzhľadom na dostupné informácie ohľadom šírenia koronavírusu zavádza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tieto preventívne opatrenia

  1. Od pondelka 9. marca 2020 od 12.00 h do odvolania sa na univerzite prerušuje prezenčná forma výučby. Výučba sa prerušuje aj pre externých a rozširujúcich študentov (hodiny ext. a rozšir. študentov, ktoré z týchto dôvodov odpadnú, budú nahradené, pravdepodobne skončení semestra. Bližšie informácie budú poskytnuté.). U denných študentov bude výučba formou domácich zadaní. Bližšie pokyny budú poskytnuté vyučujúcimi.
  2. Vedenie univerzity odporúča študentom ubytovaným v študentských domovoch, aby odcestovali domov. Študentské domovy ostávajú v prevádzke, avšak univerzita si vyhradzuje právo v prípade potreby internáty uzavrieť.
  3. Vedenie univerzity odporúča všetkým študentom necestovať do zahraničia a v rámci Slovenska ani do miest s výskytom koronavírusu. Univerzita neprijíma žiadne návštevy, pracovné cesty a mobility študentov zo zahraničia. V záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov sa na univerzite obmedzí organizovanie konferencií, seminárov, verejných spoločenských a pracovných stretnutí. Tieto opatrenia sa zavádzajú v termíne od 9. marca do odvolania.
  4. Študentom univerzity sa odporúča, aby po návrate zo zahraničia alebo v prípade, že by mohli dôjsť do styku s osobami s podozrením na nákazu koronavírusom, ostali 2 týždne doma.