Názov: Podnikové informačné systémy, ich architektúra a vývoj
Autor: Ivana Rábová, Martin Drlík
Rok: 2013
Počet strán: 165
ISBN: 978-80-558-0287-9