Kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Univerzitná knižnica

Doprava

Možnosti kultúry a športu

Študentské kluby a združenia

Mesto Nitra

FS Ponitran

Univerzitné pastoračné centrum

Basketbalový klub