Od roku 2008 je Katedra informatiky členom Oracle Academy. Oracle Academy je iniciatíva firmy Oracle Slovensko pre univerzity z celého sveta. Katedra informatiky spolupracuje v programoch

 • Introduction to Computer Science  – prostredníctvom tohto programu získava katedra prístup ku kvalitnému vzdelávaciemu programu, ktorý rozvíja analytické, tecchnické a obchodné schopnosti študentov.
 • Advanced Computer Science – program určený pre katedry informatiky. Súčasťou programu je softvérová a študijná podpora výučby predmetov orientovaných do oblasti informačných a databázových systémov. Študenti majú počas výučby možnosť pracovať so softvérovými produktami, s ktorými sa neskôr stretnú v praxi.

Rovnako ako v prípade SUN Academic Initiative majú študenti katedry výrazné zľavy pri certifikácii v autorizovaných testovacích centrách.

ECDL (European Computer Driving Licence) je označenie pre certifikačný systém znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Definuje štandard pre rozsah požadovaných znalostí (sylabus) a celosvetovo platnú metodiku na overovanie, či uchádzač  požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Certifikát ECDL je potom medzinárodne rešpektovaným dokladom o tom, že jeho držiteľ požadovanú úroveň znalostí a zručností z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Na katedre informatiky je akreditované testovacie centrum, kde sa realizujú prípravné kurzy a následná certifikácia uchádzačov. Systém ECDL je výnimočný, lebo je:

 • štandardizovaný
 • objektívny
 • založený na merateľných ukazovateľoch
 • nezávislý
 • aktuálny
 • praktický
 • flexibilný
 • bez bariér a obmedzení
 • plne kompatibilný
 • podporovaný slovenskými zamestnávateľmi

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke k ECDL.