Názov: Monitorovanie a riadenie procesov v prostredí LabVIEW
Autor: Štefan Koprda, Zoltán Balogh, Milan Turčáni
Rok: 2014
Počet strán: 105
ISBN: 978-80-558-0620-4