Názov: Modelovanie procesov pomocou Petriho sietí
Autor: Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2012
Počet strán: 203
ISBN: 978-80-558-0044-8