Názov: Modelovanie a simulácia spojitých dynamických systémov
Autor: Štefan Koprda
Rok: 2014
Počet strán: 96
ISBN: 978-80-558-0581-8