Názov: MATLAB a vizualizácia numerických a optimalizačných metód
Autor: Tibor Kmeť, Martin Vozár, Mária Kmeťová
Rok: 2012
Počet strán: 190
ISBN: 978-80-558-0114-8