Názov: LMS Moodle: Tvorba e-learningových kurzov
Autor:  Martin Cápay, Martin Vozár, Peter Švec
Rok: 2013
Počet strán: 81
ISBN: 978-80-558-0296-1