Aplikovaná informatika

Učiteľstvo akademických predmetov – Informatika