Názov: Implementácia e-learningu v univerzitnom prostredí
Zostavovateľ: Ján Skalka, Martin Drlík, Jozef Kapusta
Rok: 2013
Počet strán: 82
ISBN: 978-80-558-0298-5