DIVAI 2020 indexovaný vo Web of Science

Výstup (Zborník vedeckých článkov) z 13. ročníka medzinárodnej konferencie DiVAI 2020, ktorá sa uskutočnila 21. až 23. septembra 2020 v Štúrove pod organizačným vedením Katedry informatiky FPV UKF v Nitre, Univerzity Hradec Králové a OZ DiVAI Nitra, bol 16. augusta 2021 indexovaný vo svetovej databáze vedeckých publikácií Web of Science (Clarivate analytics).

Významný úspech Katedry informatiky v publikačnej oblasti

Vážená akademická obec, s radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že výstup z medzinárodnej konferencie DiVAI 2018, „Zborník vedeckých článkov“, ktorá sa uskutočnila 2. až 4. mája 2018 v Štúrove pod organizačným vedením pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Hradec Králové a OZ DiVAI Nitra, bol dňa 5. marca 2019 indexovaný vo svetovej databáze vedeckých publikácií WoS…