Ukončením vysokoškolského štúdia na Katedre informatiky UKF v Nitre nemusia absolventi vysokej školy ukončiť aj vzťahy so svojou „alma mater“. Absolventi sa môžu zapájať do diania na katedre a byť informovaní o všetkom dôležitom. Našou snahou je vzájomne spojiť čo najviac absolventov a podporovateľov katedry, a tak vytvoriť veľkú komunitu priateľov Katedry informatiky UKF v Nitre. Vysoká škola vám môže dať veľa aj po jej skončení.

Cieľom je vytvoriť priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, ako aj absolventmi a katedrou. Chceme tak umožniť vzájomnú spoluprácu medzi absolventmi, ktorí úspešne ukončili štúdium Katedre informatiky UKF v Nitre za obdobie jej existencie a jej priaznivcami, priateľmi a podporovateľmi. Viac informácií nájdete TU.