Adaptácia výučbového procesu s využitím senzorických sietí a Internetu vecí. 2019 – 2021, Balogh

Pre viac informácií kliknite sem.

Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky, 2018-2020, Munk/Pilková

Model hodnotenia kvality strojového prekladu a typológia chýb, 2018-2020, Munková/Munk

ERASMUS+ FITPED Work-based Learning in Future IT Professionals Education, 2018-2021, Drlík/Skalka

Identifikácia charakteru populácií hraboša severského panónskeho v podmienkach fragmentovanej krajiny, Balogh