Spúšťame MikroTik Academy

Katedra informatiky FPV UKF v Nitre od tohto akademického roka spúšťa program MikroTik Academy.

FITPED uľahčí výučbu programovania

V septembri 2021 bol na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončený medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education), na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Španielska.

DIVAI 2020 indexovaný vo Web of Science

Výstup (Zborník vedeckých článkov) z 13. ročníka medzinárodnej konferencie DiVAI 2020, ktorá sa uskutočnila 21. až 23. septembra 2020 v Štúrove pod organizačným vedením Katedry informatiky FPV UKF v Nitre, Univerzity Hradec Králové a OZ DiVAI Nitra, bol 16. augusta 2021 indexovaný vo svetovej databáze vedeckých publikácií Web of Science (Clarivate analytics).

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

Naši úspešní absolventi magisterského štúdia učiteľstva informatiky Mgr. Silvia Haringová a Mgr. Jakub Šajben sa zúčastnili spoločnej študentskej vedeckej konferencie Českej a Slovenskej republiky v oblasti didaktiky informatiky.

IT Akadémia – prednášky

Milí študenti, pozývame Vás na blok informatických prednášok určených pre neinformatikov, ale i začínajúcich informatikov, ktorý sa uskutoční v rámci projektu IT akadémia – vzdelávania pre 21. storočie (IT pre prax).

Programátorská súťaž IT v Nitre

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied sa po druhýkrát uskutočnila programátorská súťaž pre stredoškolákov IT v Nitre.

Ďalší grantový úspech Katedry informatiky

Katedre informatiky FPV sa podarilo uspieť v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu. 

Rozpis elektronických kurzov pre predmety zimného semestra

Milí študenti,v prehľadnej tabuľke nájdete adresu elektronického kurzu ku každému Vášmu predmetu zo zimného semestra. Prístup do tohoto kurzu Vám poskytne vyučujúci.

DIVAI 2020

V dňoch 21.-23. september sa v Štúrove uskutočnil 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2020 – Distance Learning in Applied Informatics.

Tlačíme ochranné štíty pre zdravotníkov

Zamestnanci a doktorandi Katedry informatiky FPV UKF v Nitre tlačia ochranné štíty pre slovenských zdravotníkov.