IT Akadémia – prednášky

Milí študenti, pozývame Vás na blok informatických prednášok určených pre neinformatikov, ale i začínajúcich informatikov, ktorý sa uskutoční v rámci projektu IT akadémia – vzdelávania pre 21. storočie (IT pre prax).

Programátorská súťaž IT v Nitre

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied sa po druhýkrát uskutočnila programátorská súťaž pre stredoškolákov IT v Nitre.

Ďalší grantový úspech Katedry informatiky

Katedre informatiky FPV sa podarilo uspieť v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu. 

Rozpis elektronických kurzov pre predmety zimného semestra

Milí študenti,v prehľadnej tabuľke nájdete adresu elektronického kurzu ku každému Vášmu predmetu zo zimného semestra. Prístup do tohoto kurzu Vám poskytne vyučujúci.

DIVAI 2020

V dňoch 21.-23. september sa v Štúrove uskutočnil 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2020 – Distance Learning in Applied Informatics.

Tlačíme ochranné štíty pre zdravotníkov

Zamestnanci a doktorandi Katedry informatiky FPV UKF v Nitre tlačia ochranné štíty pre slovenských zdravotníkov.

Prerušenie prezenčnej výučby v súvislosti s koronavírusom od 9. marca do odvolania

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a vzhľadom na dostupné informácie ohľadom šírenia koronavírusu zavádza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tieto preventívne opatrenia

Deň otvorených dverí na Katedre informatiky

Deň otvorených dverí sa uskutočnil 13.2.2020 v rámci Dňa otvorených dverí na UKF. 

Programátorská pytagoriáda

Dňa 5.2. prebehol nultý ročník podujatia IT v Nitre. Pre študentov Bc. štúdia ponúkol možnosť porovnať svoje zručnosti a schopnosti v súboji programátorskej pytagoriády naprieč ročníkmi. Víťaz získal nadupaný smartfón a voľný vstup na vývojársku koferenciu CodeCon 2020.

UKF členom Digitálnej koalície

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa stala 69. právoplatným členom Digitálnej koalície, ktorej cieľom je zlepšiť praktické zručnosti Slovákov v oblasti digitalizácie a informačných technológií.