Ďalší grantový úspech Katedry informatiky

Katedre informatiky FPV sa podarilo uspieť v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu. 

Rozpis elektronických kurzov pre predmety zimného semestra

Milí študenti,v prehľadnej tabuľke nájdete adresu elektronického kurzu ku každému Vášmu predmetu zo zimného semestra. Prístup do tohoto kurzu Vám poskytne vyučujúci.

DIVAI 2020

V dňoch 21.-23. september sa v Štúrove uskutočnil 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2020 – Distance Learning in Applied Informatics.

Tlačíme ochranné štíty pre zdravotníkov

Zamestnanci a doktorandi Katedry informatiky FPV UKF v Nitre tlačia ochranné štíty pre slovenských zdravotníkov.

Prerušenie prezenčnej výučby v súvislosti s koronavírusom od 9. marca do odvolania

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a vzhľadom na dostupné informácie ohľadom šírenia koronavírusu zavádza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tieto preventívne opatrenia

Deň otvorených dverí na Katedre informatiky

Deň otvorených dverí sa uskutočnil 13.2.2020 v rámci Dňa otvorených dverí na UKF. 

Programátorská pytagoriáda

Dňa 5.2. prebehol nultý ročník podujatia IT v Nitre. Pre študentov Bc. štúdia ponúkol možnosť porovnať svoje zručnosti a schopnosti v súboji programátorskej pytagoriády naprieč ročníkmi. Víťaz získal nadupaný smartfón a voľný vstup na vývojársku koferenciu CodeCon 2020.

UKF členom Digitálnej koalície

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa stala 69. právoplatným členom Digitálnej koalície, ktorej cieľom je zlepšiť praktické zručnosti Slovákov v oblasti digitalizácie a informačných technológií.

Gratulujeme! Philosophiae doctor z Katedry informatiky

Gratulujeme Mgr. Michalovi Kuchárikovi PhD. k úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému Modelovanie edukačných procesov pomocou Petriho sietí a získaniu titulu philosophiae doctor z Teórie vyučovania informatiky.

Girl’s day na Katedre informatiky

Dá sa programovať aj inak ako v škole? – odprezentujeme riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, a dokonca posiela aj správy. Vyskúšate si zábavné programovanie s využitím grafického blokovo orientovaného programovacieho jazyka a programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit. Čo dokáže umelá inteligencia? – Dokáže umelá inteligencia rozpoznať slová, zvieratá, tváre? A dokáže namaľovať obraz? Alebo skomponovať…