FITPED naučí programovať každého

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol 8. a 9. novembra 2018 úspešne odštartovaný medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education).

Týždeň vedy a techniky

Dňa 6. novembra 2018 navštívili Katedru informatiky žiaci zo Základnej školy SNP 5 v Šuranoch.

Konferencia BUM!

Jednodňová konferencia BUM! je venovaná budúcim učiteľom, študentom učiteľského smeru na UKF v Nitre.

Tvorba maturitných zadaní z informatiky podľa nových cieľových požiadaviek.

Školský rok je predo dvermi, my však už teraz myslíme oveľa ďalej. V septembri sa totiž budeme venovať maturite.

IT tábor

Po minuloročnej dobrej skúsenosti sa aj tento rok na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v dňoch 16. – 20. júla 2018 konal týždenný detský letný tábor IT.

Vedecký jarmok

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galéria MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú

ŠVK 2018

Dňa 21. marca 2018 sa na pôde našej univerzity uskutočnila Študentská vedecká konferencia 2018 (ŠVK 2018) ako spoločné vedecké podujatie dvoch fakúlt prírodných vied

DIVAI 2018

V dňoch 2. – 4. mája 2018 sa v Štúrove uskutočnil 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2018 – Distance Learning in Applied Informatics.