Štúdium na vysokej škole otvára študentom možnosť overenia i rozšírenia si svojich teoretických i praktických znalostí v inom prostredí, na inej vysokej škole alebo inštitúcií v zahraničí prostredníctvom akademických mobilít. Využitím možností, ktoré mobility ponúkajú, študenti zdokonaľujú svoje komunikačné zručnosti, zlepšujú prehľad a prenášajú svoje postrehy a skúsenosti i do života domovskej univerzity.
Pracoviská Fakulty prírodných vied UKF v Nitre sa podieľajú na viacerých vzdelávacích mobilitných a štipendijných programoch s cieľom realizovať recipročnú výmenu študentov na krátkodobé pobyty v dĺžke do 12 mesiacov. Medzi študentmi je najčastejšie využívaným programom ERASMUS.

Fakultný koordinátor mobilít

Mgr. Martin Drlík, PhD.
prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj

Katedroví koordinátor mobilít:

PaedDr. Viera Michaličková, PhD.

Infomácie týkajúce sa ostatných katedier nájdete TU.